Ada seorang bertanya kepada seorang Syeikh perihal dosa kepada orang yang tidak menunaikan solat dari Syeikh ini dan memang jawapan yang diberikan cukup sentap!

Berapa ramai kalangan kita yang lebih suka menjadi “tok hakim” daripada menjadi yang mengajak kearah kebaikan.